od Dubu Trojáku

Obecné zásady výběru krycího psa

Krátce se ještě dotkněme jednoho důležitého tématu, a to je příbuznost či nepříbuznost feny a zvoleného krycího psa:

Pokud najdeme společného předka v první a druhé generaci, jedná se o úzkou příbuzenskou plemenitbu se všemi jejími riziky, proto ji nedoporučujeme. U blízce příbuzných jedinců sice dochází k upevnění žádoucích znaků jako je např. mohutnost, tvar hlavy, linie, ale mnohonásobně se zvyšuje riziko vzniku dědičných vad a chorob. Tyto vady jsou totiž často recesivní, tzn. že se projeví až ve chvíli, kdy jejich gen nese pes i fena. K identifikaci těchto často dokonce letálních faktorů se také příbuzenská plemenitba využívá, ale toto patří do ruky odborníků. U blízce příbuzných jedinců se dále zhoršují např. znaky plodnosti, životaschopnost štěňat atd.

Pokud najdeme společného předka ve třetí či čtvrté generaci, potom jde o vzdálenou příbuzenskou plemenitbu, která se využívá poměrně část. Hovoříme o tzv. liniové plemenitbě. Většinou se vede na velmi úspěšného jedince. Rizika, která s sebou příbuzenská plemenitba nese, jsou mnohem menší než v předchozím případě a typické znaky se dobře fixují do genetické výbavy potomků.

Nejčastěji se ke krytí volí jedinec nepříbuzný. Omezí se tak riziko přenosu letálních vad a pokud volíme typově podobné jedince, můžeme i takto dosáhnout vyrovnaného vrhu.

Na závěr k zamyšlení jedno obecně platné chovatelské pravidlo:

Jistější cesta k tomu, jak získat dalšího šampióna, není krytí tímto šampiónem, ale další chov na jeho rodičích.

Rozhodnutí, zda mít štěňátka a kdo bude jejich otcem, je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které jako majitelé fenky musíme učinit. Nejde totiž jen o oněch průměrně 8 štěňat, která se narodí. Jde o životy rodin, kde naši odchovanci najdou domov, a v konečném důsledku jde o budoucnost plemen, která milujeme - o budoucnost našich retrívrů.

autor článku: Ing. Renata Hasilová

webdesign: Jana Marvánová  &  Michal Pecho