od Dubu Trojáku

Fotografování vedle kynologie a myslivosti patří též k mým koníčkům. Ba dokonce bylo z těchto tří jako první. Někteří lidé žijí v představě, že myslivci střílí na vše, co se hne a nic jiného nedělají. Žel naše média mnohdy tomuto mylnému názoru napomáhají. Mnozí již nevidí, že myslivost je předně v péči o zvěř. Nad to jsou v našich řadách i tací, kteří mnohdy flintu nechají doma a jdou "lovit" docela jiným způsobem - fotoaparátem nebo videokamerou. Mé fotografické zaměření je předně na krajinu, ale s myslivostí jsem se začal i více věnovat focení zvěře.

Snímky, které můžete vidět, vznikly v průběhu mé myslivecké praxe v oboře Holedná a poté během mého aktivního působení v mysliveckém sdružení Bosonohy - Hájek. Za tu část snímků, které vznikly v oboře, jsem zvláště vděčný oborníkovi Ing. Michalu Fickovi. On mne nejen zasvěcoval do myslivecké praxe, ale umožnil mi pořídit i tyto nádherné záběry. Fotografie sov a většiny dravců jsou pak z vystoupení lednické Seifiros.

daněk evropský

dravci

jezevec lesní

muflon

sika Dybovského

sovy

srnec obecný

lednáček, strakapoud a sýkora

webdesign: Jana Marvánová  &  Michal Pecho